Onze werkwijze

Elk project, groot of klein, zien we als een nieuwe uitdaging. Wij willen het verschil maken met een duidelijke focus op kwaliteit en vakmanschap. Wij streven naar een eerlijke manier van werken en nemen de totale verantwoordelijkheid van het project op ons. Onze werkwijze is onder te verdelen in een aantal fases.

1. Oriënterende fase

Als u in dit stadium Hartholt Woodworks inschakelt, kunnen dankzij onze expertise, uw wensen en eisen optimaal uitgewerkt worden. Uw wensen, eisen én de mogelijkheden zijn in dit stadium het makkelijkst te verenigen. In de oriënterende fase denken we met u mee, door de volgende stappen te nemen:

2. Schetsen

vanuit de oriënterende fase maken wij schetsen of leveren we het ontwerp. Indien er al een voorlopig ontwerp is, dan bekijken wij dit en geven we, indien nodig, advies. Plan van aanpak: in het plan van aanpak geven wij u een duidelijk overzicht van begin tot eindfase. Kostenindicatie: we geven een kostenindicatie om u alvast een schatting van de kosten te geven.

3. Definitief ontwerp

Op basis van een aangeleverd voorlopig ontwerp verzorgen we indien gewenst het definitief ontwerp. Op basis van het definitieve ontwerp kunnen wij u een offerte aanbieden.

4. Uitvoering

Ieder project vraagt in de uitvoeringsfase om een goede planning. Wij verzorgen voor u de totale uitvoering. We werken samen met gecertificeerde onderaannemers. Denkt u hierbij aan “exclusief geselecteerde hoveniers” uit de Tuinen van Appeltern. Stratenmakers die het vak verstaan en diverse andere ambachtslieden die uw tuin tot een ideale leefomgeving maken.

5. Oplevering

Bij de oplevering evalueren we samen met u het totale traject.

6. Onderhoud

In bepaalde gevallen kan het zijn dat onderhoud aan uw nieuwe producten wenselijk is. Dit kan bijvoorbeeld ,om de zoveel tijd, een oliebehandeling zijn ten behoeve van kleurbehoud van uw hardhouten terras. Hierover kunnen we afspraken maken. Ook geven wij garantie op geleverde producten. Dit kan garantie zijn op materialen, constructie of duurzaamheid. Informeert u hiernaar.